Tarvitsemme Suomeen kannustamisen kulttuuria, jonka avulla yritykset ja urheilijat saavat entistä parempia tuloksia

”Heittämällä paras 2020 -projekti auttaa yrityksiä ja urheilijoita kasvamaan rohkeasti parhaiksi versioiksi itsestään ja kukoistamaan”

Ennennäkemätön sponsorointiyhteistyö ja mentorointiohjelma yritysten ja urheilijoiden välillä on alkamassa pian…

Katso Heittämällä paras 2020 -video:

Heittämällä paras 2020 – Kannustushuuto rohkeaan kasvuun!

 • Vaikuttavat ja innostavat luennot hyvinvoinnista ja suorituskyvystä yrityksille ja heidän asiakkaille huippu-urheilijan mielenkiintoisen tarina kera. Aiheina mm. stressinhallinta, itsensä johtaminen ja tavoitteiden saavuttaminen!
 • Ennennäkemätön Huippurinki-mentorointiohjelma nuorille urheilijoille
 • Laaja positiivinen näkyvyys yrityksille ja brändeille
”Heittämällä paras 2020 -projekti tukee nuoria urheilijoita etenemään rohkeasti urallaan, kannustaa yrityksiä kasvamaan kohti tavoitteitaan ja auttaa samalla toteuttamaan omaa unelmaani menestyä Olympialaisissa.” – Kiekonheittäjä Sanna Kämäräinen

Yhteistyön sisältö yrityksille:

 1. Vaikuttavat ja innostavat luennot hyvinvoinnista ja suorituskyvystä johtoryhmille, koko henkilöstölle tai asiakkaille. Aiheina mm. stressinhallinta, itsensä johtaminen ja tavoitteiden saavuttaminen. Olen käytettävissä myös yrityksen muissa tilaisuuksissa, kuten messuilla ja tyky-päivissä
 2. Osallistuminen Huippurinki-mentorointiohjelmaan tukemalla huipulle tähtääviä nuoria yleisurheilijoita ja positiivinen näkyvyys ohjelmassa
 3. Yrityksen ja yhteistyön laaja näkyvyys kilpailuasusteissani (tv- ja lehtinäkyvyys), sosiaalisessa mediassa ja kotisivuilla
”Sanna tuo energian ja analyyttisyyden yhdistelmällä virtaa & tietoja kuulijakunnalle. Aito ja suora tapa kommunikoida puhuttelee eri toimialoilla ja tehtävissä työskenteleviä ihmisiä. Suosittelen lämpimästi Sannaa puhujaksi niin suuriin auditorioihin, kuin organisaatioiden tiimipäiviin.”
– GM Jan Koskimies, Sports Business Club Finland

1. Vaikuttavat ja innostavat mielen johtamisen luennot

Hyvinvointi ja huippusuoritukset lähtevät omasta mielestä

Jokaisella meistä on hallussaan maailman tehokkain työkalu ja suoranainen supertietokone; oma mielemme. Sen mukana ei kuitenkaan tullut käyttöohjeita. Autan ohjelmoimaan omaa mieltä niin, että se palvelee henkilökohtaista hyvinvointia ja tavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla. Jokaisen omaa suorituskykyään kehittävän henkilön on hyödyllistä ymmärtää miten ihmismieli toimii ja miten siihen voi vaikuttaa. 

Kirkas, vahva ja joustava mieli antaa selkeyttä ja kysyä sopeutua muutokseen

Kehoa pitää treenata pysyäkseen hyvässä kunnossa. Monia voi yllättää, että myös mielellä voi tehdä voima- ja kestävyysharjoittelua. Työ- ja yrityselämän perustukset ovat suuresti muuttumassa, jolloin tarvitaan enemmän mentaalisia taitoja muutokseen sopeutumiseen.

Mielen harjoittamisen tavoitteena on kirkas, vahva ja joustava mieli, jonka avulla saa selkeyden mitä tehdä, vahvuutta toimia eri tilanteissa ja kykyä sopeutua jatkuvaan muutokseen. 

Tavoitteena hyvinvoivat, innostuneet ja tulosta tekevät työntekijät

 

 • Innostuneet & motivoituneet työntekijät ja heidän osaaminen on yrityksen tärkein voimavara

 • Hyvinvoiva ja onnellinen työntekijä on tehokas ja tuottava työntekijä – tämä näkyy positiivisesti yrityksen toiminnassa ja tuloksessa

 • Työntekijät haluavat pysyä työpaikassa, jossa työilmapiiriin ja heidän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin panostetaan

Urheilumaailman opit yrityselämään

Monissa keskusteluissani yritysjohtajien ja työntekijöiden kanssa on käynyt selväksi, että urheilussa ja yrityselämässä on paljon samaa: molemmissa tehdään tulosta, asetetaan ja saavutetaan tavoitteita, tehdään tiukkoja päätöksiä alati muuttuvassa toimintaympäristössä, opitaan tiimityötä ja johdetaan omaa ajankäyttöä jne. Yritykset voivat hyötyä valtavasti urheilijoiden päivittäin käyttämistä taidoista, kuten:

 • Tavoitteen asettaminen

 • Stressin hallinta

 • Motivaation ylläpito

 • Palautuminen

 • Henkinen suorituskyky

 • Hyvä fyysinen kunto

Nämä vaikuttavat meidän jokaisen arkeen ja suorituskykyyn merkittävästi. Olen käynyt luennoimassa näistä aiheista yrityksissä ja palaute on ollut aina erinomaista. 

Oman elämän johtamisen taitoja olen oppinut konkreettisesti, kun olen yhdistänyt huippu-urheilun ja yliopisto-opiskelun. Valmistuin vuonna 2015 Tampereen yliopistosta Kauppatieteiden maisteriksi.

Fyysinen suorituskykyni ei ollut kesällä 2018 parhaimmassa iskussa loukkaantumishistorian takia, mutta mielen valmentamisen avulla pystyin aikaisempaa pienellä fyysisellä harjoitusmäärällä nousemaan takaisin arvokisaedustajaksi, Suomen mestariksi ja Ruotsiottelun voittajaksi.

”Sanna on super-innostava ja vakuuttava puhuja, joka haastaa kuulijoita venyttämään omaa ajatteluaan. Mukaansatempaavan ja kannustavan esiintymistyylin läpi paistaa hänen aito halunsa auttaa ihmisiä. Kun tarvitsette valovoimaista ja vaikuttavaa puheenvuoroa tai valmennusta tapahtumiinne, niin suosittelen ottamaan yhteyttä Sannaan!”
– Petra Erätuli-Kola, CEO, Innovation House Finland

Mihin menetelmät perustuvat?

Käyttämäni mielen johtamisen menetelmät perustuvat Mind Coach -koulutuksessa oppimiini tieteellisesti todistettuihin ja kokemuksellisesti vahvistettuihin metodeihin, sekä NLP:n (Neuro Linguistic Programming) malleihin siitä miten mieli toimii. NLP:ssa tutkitaan ihmisen subjektiivista kokemusta ja se tarjoaa käytännönläheisiä, toimivia ja tuloksia tuottavia työkaluja. NLP-opinnot suorastaan räjäyttivät oman tajuntani ja siksi haluan kouluttaa eteenpäin kaikkein tehokkaimmaksi havaitsemiani työkaluja mielen johtamiseen. Osallistujat saavat luennoiltani aina konkreettisia ja yksinkertaisia harjoituksia, joiden avulla voi lisätä itsetuntemusta, työn tekemisen tehokkuutta ja iloa elämään.

Jokaisen luennon teemat sidon omaan tarinaani kiehtovaksi kokonaisuudeksi ja puhun vain asioista, jotka olen omassa elämässäni todennut toimiviksi.

Luentojeni aiheita

Innostava, energiaa pursuava ja osallistava luennointityylini varmistaa, että käsiteltävät asiat tarttuvat kuulijoiden mieliin. Poistuessaan salista hymyssäsuin ja täynnä virtaa heillä on myös mukana konkreettisia arjessa toimivia työkaluja, joiden avulla luennolla alkanut positiivinen muutos jatkuu.

1. Ajattelu-, tunne- ja vuorovaikutustaidot haltuun

 • Miten mieli toimii
 • Miten johdetaan omaa ajattelua
 • Harjoittelemme ajattelun rajoja rikkovaa ajattelua. Innovaatiot ovat rajojen tuolla puolen, siellä missä kukaan ei ole ennen ollut. Oma elämäni muuttui valtavasti, kun opin ajattelemaan tällä tavoin
 • Miten tunteita säädellään ja rakennetaan
 • Kuinka tunteista tehdään suuri voimavara suorituskyvylle
 • Millainen on ajatusten ja tunteiden kehä ja kuinka dramaattisesti se vaikuttaa jokapäiväiseen elämään
 • Avoin ja rehellinen kommunikointi

2. Näin saavutat tavoitteesi

 • Suurin osa meistä osaa asettaa tavoitteita, mutta niitä ei kuitenkaan välttämättä saavuteta. Huippu-urheilu-ura on opettanut kuinka tavoitteissa pysytään vastoinkäymistenkin keskellä ja ne opit soveltuvat enemmän kuin hyvin työelämään
 • Miten motivaatiota ylläpidetään
 • Rikomme rajoittavia uskomuksia tavoitteidemme tieltä. Tämän oppiminen on ollut itselleni yksi mullistavimmista asioista mielen johtamisessa

 • Mitä ovat voittavat tavat ja kuinka niiden avulla stressi vähenee ja energia kasvaa

 • Huomaat kuinka pystyt paljon enempään mitä tällä hetkellä kuvittelet

3. Kasvun asenne ja menestyminen

 • Oma kasvutarinani maatilan tytöstä huippu-urheilijaksi MM-tasolle

 • Miksi kasvu ja kannustaminen ovat nousseet tärkeimpiin arvoihin elämässäni

 • Vastoinkäymisten ja epäonnistumisten kohtaaminen

 • Mitä menestyminen oikeastaan tarkoittaa ja miten sitä kannattaa tavoitella

 • Innostusta, iloa, motivaatiota, tunteita, oivalluksia ja voimaantumista

”Sanna on uskomattoman energinen ja halukas oppimaan, sanoisin jopa erittäin nälkäinen. Ne ihmiset jotka ovat motivoituneita oppimaan, tulevat pärjäämään tämän päivän ja tulevaisuuden työelämässä. Sanna saa ihmiset kiinnostumaan ja sitä kautta oppimaan elämän tärkeitä taitoja. Huippusuorituksen anatomia mielen tasolla on sama niin urheilussa, liike-elämässä tai vaikka poliisin erikoisoperaatiossa.”
– Harri Gustafsberg, henkistä suorituskykyä tutkiva, valmentava ja kehittävä filosofian tohtori

2. Huippurinki-mentorointiohjelma nuorille urheilijoille

Tavoitteena hyvinvoiva ja menestyvä urheilija!

Kokoan hakumenettelyn kautta motivoituneita, huipulle tähtääviä ja kannustamisen ideologiaan sitoutuneita nuoria yleisurheilijoita yhteen ja yhdessä muodostamme huippuringin. Toimin urheilijoiden mentorina ja tukena. Annan heidän käyttöönsä kaiken tietotaidon mitä olen oman urani aikana kerännyt.

Huippurinki on turvallinen paikka, jossa voimme puhua avoimesti kaikista urheilu-uralla eteen tulevista tilanteista, ajatuksista ja tunteista. Mentorointi perustuu luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen. Olemme tiimi, jossa tuemme toinen toisiamme kohti huippua! 

 

Kokonaisvaltaista tukea huippu-urheilijan polulla

Kokoonnumme kaksi kertaa vuodessa kasvotusten ja muuten kerran kuukaudessa netin välityksellä (yhteensä 8 kertaa). Jokaisella tapaamisella on teema, jonka alustan ja jota sen jälkeen yhdessä pohdimme. Teemat liittyvät vahvasti huippu-urheilijaksi kasvamiseen ja taitoihin, joita jokaisen urheilijan on hyvä oppia ja ymmärtää. Tapaamisten välissä urheilijat saavat tehtäviä, joiden avulla teemoja työstetään omassa elämässä.

Lisäksi mukana on ulkopuolisia huippuasiantuntijoita mm. liittyen urheilijabrändiin, median kanssa toimimiseen ja yritysyhteistyöhön.

Kokoonnumme kerran vuoden aikana mediapäivään, jossa mukana olevat urheilijat ja yritykset kohtaavat. 

Jokainen mukaan lähtevä yritys siis mahdollistaa yhden nuoren osallistumisen Huippurinki-mentorointiohjelmaan, sillä jaan Heittämällä paras -projektin rahoituksesta jokaiselle valitulle nuorelle 500 euron stipendin urheilukuluihin. Lisäksi koko tiimi saa upeat Huippurinki t-paidat.

 

Hyvä kiertämään

Tämän kaltaista mentorointiohjelmaa ei ole ennen tehty ja juuri tällaista olisin kaivannut aikaisemmin omalla urheilu-urallani. Siksi sen toteuttaminen nyt ja oppien ja hiljaisen tiedon eteenpäin vieminen on minulle sydämen asia. Olen saanut paljon tukea ja apua omalla urallani ja myös siksi haluni laittaa hyvää kiertämään on suuri.

Visionani on mentorointiohjelman leviäminen myös muille urheilijolle ja lajeihin, jotta yhä useampi nuori saa aitoa tukea huippu-urheilijan polulla.

Alustavat teemat Huippurinki-valmennuksissa:
 • Tunteet ja niiden säätely

 • Vastoinkäymisten, epäonnistumisten ja virheiden kohtaaminen ja käsittely

 • Keskittymiskyky, itseluottamus ja kilpailuissa onnistuminen

 • Pelot, paineet ja jännityksen hallinta

 • Tavoitteiden asettaminen ja motivaation ylläpito

 • Mielikuvaharjoittelu ja rentoutuminen

 • Urheilijabrändi ja median kanssa toimiminen

 • Urheilijan tuotteistaminen ja yritysyhteistyö

Hakumenettely kaikille yli 17-vuotiaille yleisurheilijoille, jotka ovat tehneet valinnan huippu-urheilijan polusta:

Tähtäätkö huipulle omassa lajissasi? Tärkeintä on halu kasvaa ja kehittyä. Uskotko, että yhdessä olemme enemmän ja kannustamalla toinen toistamme pystymme huippusuorituksiin? Oletko valmis sitoutumaan vuoden mittaiseen ohjelmaan ja kirjoittamaan muutaman some-postauksen vuodessa kokemuksistasi? Silloin tämä ohjelma voi olla sinulle ja olen tukenasi kaikissa käänteissä. 

Hae rohkeasti mukaan su 21.10 mennessä. Teemme valinnat yhdessä valmentajani kanssa, ja marraskuussa 2018 aloitamme matkan kohti huippukautta 2019!

Lähetä hakemus oheisella lomakkeella otsikolla Huippurinki ja vastaa vapaamuotoisesti seuraaviin kysymyksiin:

1. Kuka olet ja lajisi

2. Mitkä ovat unelmasi ja tavoitteesi

3. Miksi urheilet

4. Mitä odotat eniten mentorointiohjelmalta

5. Vapaa sana 🙂

Jos sinulla on kysyttävää ohjelmasta, ota yhteyttä lomakkeen kautta otsikolla ”Huippurinki – kysymys”. Kiitos!

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Aihe

Viesti

3. Laaja ja positiivinen näkyvyys

Yritykset saavat laajasti positiivista näkyvyyttä eri kanavissa. Olen luotettava kumppani ja uskottava ja innostava vaikuttaja, jonka sanomiset otetaan todesta.
 • Toimitan kolme kertaa vuodessa valmiin kuvan ja tekstin Heittämällä paras 2020 etenemisestä jaettavaksi yrityksen kotisivuille, blogiin ja/tai sosiaalisen median kanaviin.
 • Mediapäivä kerran vuodessa, jossa Huippuringin nuoret ja yrityksen edustajat kohtaavat. Päivästä saa runsaasti materiaalia yrityksen käyttöön.
 • Yhteistyön ja yrityksen näkyvyys omissa sosiaalisen median kanavissani sovitusti
 • Yrityksen logo kilpailuasuuni (tv- ja lehtinäkyvyys vuoden 2019 ja 2020 kilpailuissa) ja kotisivuilleni yrityksen esittelyn kera
 • Yrityksen logo Huippurinki t-paitoihin

Haen nyt kuutta rohkeaa ja kasvuhaluista yritystä mukaan Heittämällä paras 2020-projektiin! Tehdään yhdessä jotain mitä ei ole ennen tehty.

Yhteistyön sisältö yrityksille:

 1. Vaikuttavat ja innostavat luennot hyvinvoinnista ja suorituskyvystä johtoryhmille, koko henkilöstölle tai asiakkaille. Aiheina mm. stressinhallinta, itsensä johtaminen ja tavoitteiden saavuttaminen. Olen käytettävissä myös yrityksen muissa tilaisuuksissa, kuten messuilla ja tyky-päivissä
 2. Osallistuminen Huippurinki-mentorointiohjelmaan tukemalla huipulle tähtääviä nuoria yleisurheilijoita ja positiinen näkyvyys ohjelmassa
 3. Yrityksen ja yhteistyön laaja näkyvyys kilpailuasusteissani (tv- ja lehtinäkyvyys), sosiaalisessa mediassa ja kotisivuilla

Tässä yhteistyössä kaikki voittavat!

Jos olet kiinnostunut tästä yhteistyöstä soita minulle 040 7608 175 tai laita sähköpostia sanna@sannakamarainen.fi ja jutellaan lisää!

Kuka on Sanna Kämäräinen?

 • Viisinkertainen kiekonheiton Suomen mestari
 • Ennätys: 61,07m
 • Euroopan mestaruuskisojen 7. (2014)
 • Suomen yleisurheilumaajoukkueen kapteeni

Valmistuin vuonna 2015 Kauppatieteiden maisteriksi Tampereen Yliopistosta. Tutkinnon opiskelin päätoimisen urheilun ohella ja uskonkin jatkuvaan kouluttautumiseen, elinikäiseen oppimiseen ja kasvuun.

Henkinen valmentautuminen ja mielen taitojen kehittäminen ovat nousseet niin urheilu-uralla, kuin muussa elämässäni tärkeään rooliin. Omatoimisen opiskelun ja kokeilujen jälkeen opiskelin NLP:tä vuosina 2016-2017 Licensed Master Practitioner of NLP™ asti (kouluttajana Ilkka Rajala) ja vuonna 2018 valmistuin Mind Coach® certified traineriksi (kouluttajana Harri Gustafsberg).

 

Tavoitteeni Heittämällä paras 2020 -projektille
 • Finaalipaikat arvokisoista 2019-2020
 • Timanttiliigan osakilpailujen kiertäminen
 • Urheilla ammattimaisesti ja rakentaa puhujan/mielen valmentajan uraa urheilun rinnalla
 • Saada mentorointiohjelma leviämään muille kokeneille urheilijoille, jolloin apua saa yhä useampi nuori urheilija huippu-urheilun polulle #huippurinki
 • Levittää kannustamisen kulttuuria koko Suomeen! #kannustamisenkulttuuri

 

Bannerin kuvan on ottanut Mikko Pitkänen